Divadlo Feste: Husina // Text: Jakub Macek / Režie: Jiří Honzírek

Theatre Neděle 19.03.2017 20:00

Husina: recenze:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3639310

Stěžejní postavou je Zikmund Lucemburský, o něj tu běží, on se pokouší slepit Evropu, vytvořit pro ni konsensus. Příběh o Husovi je záminkou, výchozím bodem, impulsem a provokací k zamyšlení nad znepokojivým stavem současné domácí politiky a společnosti. Politiky, která opět po létech v zemích V4 masivně manipuluje masmédia a velkou část z nich přímo vlastní. Husina ukazuje PR oddělení politiků, kteří se naučili chápat bezvýznamnost reality a významnost mediální interpretace ve veřejném prostoru. Kteří se naučili lačná média používat pro vytváření konsensu, konsensu, který zpětně zajišťuje těmto politikům volitelnost.

Autor textu sociolog Jakub Macek nabízí Husa neideologického, a sice pouze jako jednu z epizodních postav zlomového koncilu. Právě proto se Jan Hus v inscenaci vůbec nevyskytuje.

Text: Jakub Macek
Režie: Jiří Honzírek
Hrají: Ondřej Jiráček, Milan Holenda, Milada Vyhnálková, Martin Hudec, Petr Hanák
Výprava: Sylva Marková
Grafika: Matěj Málek
Produkce: Jitka Řeháková, Kristýna Břečková

Rezervace na info@divadlofeste.cz a www.divadlofeste.cz.
Vstupenky: 180 / 120 Kč.